Vizite:
Azi: 4Total: 52949

LEGISLATIE

1. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254/2006

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006

3. Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006

4. Ordonanta de urgenta nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

5. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

6. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica

7. Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

8. Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319 din 14 iulie 2006, publicata în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006

9. Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului publicata în Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005

10. Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului publicata în Monitorul Oficial nr. 586 din 6 iulie 2006