Vizite:
Azi: 5Total: 52950

MEDIU

ANUNŢ PUBLIC

S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)___CENTRALA TERMICA NR. 25___________amplasat în _____________CONSTANTA, MANGALIA, STATIUNEA OLIMP

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............ solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)_____CENTRALA TERMICA NR. 33______________amplasat în __ CONSTANTA, MANGALIA, STR. DIMITRIE CANTEMIR BL. OD4 _

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)______ CENTRALA TERMICA NR. 34_______amplasat în ____ __CONSTANTA, MANGALIA, STR. DIMITRIE CANTEMIR BL. OD5 ____________________________________________________________________

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)____ CENTRALA TERMICA NR. 35_________amplasat în ___ CONSTANTA, MANGALIA, STR. DIMITRIE CANTEMIR BL. OD6 _____________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ...........solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)___ CENTRALA TERMICA NR. 36_______amplasat în ______ CONSTANTA, MANGALIA, STR. DIMITRIE CANTEMIR BL. OD7 ___________________________________________________________________________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)____ CENTRALA TERMICA NR. 37______amplasat în ____ CONSTANTA, MANGALIA, STR. DIMITRIE CANTEMIR BL. OD8 ___________________________________________________________________________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)____ CENTRALA TERMICA NR. 38_______amplasat în ____ CONSTANTA, MANGALIA, SOS CONSTANTEI__________________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)____ CENTRALA TERMICA NR. 39_______amplasat în ____ CONSTANTA, MANGALIA, STR. ROZELOR_______________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)_______CENTRALA TERMICA NR. 40_____amplasat în ______CONSTANTA, MANGALIA, STR. OITUZ______________________

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)_____CENTRALA TERMICA NR. 41__________amplasat în _____CONSTANTA, MANGALIA, STR. NEGRU VODA____________________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)____CENTRALA TERMICA NR. 42________amplasat în _______CONSTANTA, MANGALIA, STR. MATEI BASARAB_____________________

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)______CENTRALA TERMICA NR. 43_______amplasat în ________ CONSTANTA, MANGALIA, STR. MATEI BASARAB Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)____CENTRALA TERMICA NR. 44__________amplasat în ________ CONSTANTA, MANGALIA, STR. MATEI BASARAB

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)___CENTRALA TERMICA NR. 45_______amplasat în ______CONSTANTA, MANGALIA, STR. T.S.SAVEANU

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)____CENTRALA TERMICA NR. 46______amplasat în ______CONSTANTA, NEPTUN, STR. PLOPILOR____________________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)______CENTRALA TERMICA NR.47______amplasat în _____CONSTANTA, MANGALIA, STR. ARCULUI______________________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)___CENTRALA TERMICA NR. 48_______amplasat în _____CONSTANTA, MANGALIA, BLD. 1 DECEMBRIE 1918_________________

 Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 ANUNŢ PUBLIC

 S.C. ...........GOLDTERM MANGALIA S.A............................ cu sediul în: ............MANGALIA, STR. VANATORI, NR.1 ............solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea)______CENTRALA TERMICA NR. 49____amplasat în _____CONSTANTA, NEPTUN, STR. PLOPILOR________________________

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

 

S.C. Goldterm Mangalia S.A. produce si distribuie energie termica in municipiul Mangalia prin intermediul a 30 centrale termice si 3 puncte termice amplasate in zone rezidentiale.

            Procesul tehnologic de producere a energiei termice comporta urmatoarele faze: aprovizionarea cu combustibil, dedurizarea apei de alimentare a cazanelor, ridicarea temperaturii agentului termic pentru incalzire, prepararea prin schimbatoare de caldura a apei calde menajere.

            Materiile prime folosite pentru producerea energiei termice sunt: apa dedurizata, energia electrica si combustibilul necesar functionarii cazanelor (combustibil lichid usor).

            Urmare a activitatilor desfasurate in cadrul S.C. Goldterm Mangalia S.A. au fost identificate urmatoarele situatii posibile de poluare accidentala:

            A. Poluarea accidentala a solului si subsolului cu produs petrolier;

            B. Poluarea accidentala a retelei de canalizare oraseneasca cu produs petrolier;

            C. Poluarea accidentala a aerului.

 

Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale

A. Poluarea accidentala a solului si subsololui

Nr.Crt.

Locul de unde poate proveni poluarea accidentală

Cauzele posibile ale poluării

Poluanti potentiali

(denumire)

1

Scurgeri de produs petrolier de la cisterna care transporta combustibilul

Defectiune instalatie cisterna

Operare incorecta

CLU

2

Scurgeri de produs petrolier de la rezervoare de consum zilnic

Defectiuni utilaje

Operare incorecta

CLU

3

Scurgeri de produs petrolier din rezervoarele de depozitare

Fisurarea rezervoarelor

CLU

B. Poluarea accidentala a retelei de canalizare oraseneasca

Nr.Crt.

Locul de unde poate proveni poluarea accidentală

Cauzele posibile ale poluării

Poluanti potentiali

(denumire)

1

Scurgeri de produs petrolier de la rezervoarele de consum zilnic in reteaua de canalizare aferenta centralelor termice

Defectiune utilaje

Operare incorecta

CLU

B. Poluarea accidentala a aerului

Nr.Crt.

Locul de unde poate proveni poluarea accidentală

Cauzele posibile ale poluării

Poluanti potentiali

(denumire)

1

Emisii de gaze arse peste limita admisa

Ardere incorecta

Defectiune utilaje

SO2, NOx, CO, Pulberi

 

 

            Principalii indicatori de impact asupra mediului:

            a) Tipul echipamentelor si instalaţiiilor utilizate;

            b) Amplasamentul faţă de zone rezidenţiale şi/sau arii protejate;

            c) Amplasamentul faţă de ape de suprafaţă;

            d) Tipul emisiilor şi/sau imisiilor în aer;

            e) Tipul evacuării în emisar;

            f) Suprafaţa terenului contaminat in cazul poluarilor accidentale;

            g) Cantitatea de deşeuri periculoase generate, gestionarea acestora;

            h) Cantitatea de deşeuri industriale nepericuloase generate, gestionarea acestora;

            i) Tipul încărcării apelor uzate evacuate la canalizare;

            j) Disconfortul produs de mirosuri;

            k) Disconfortul produs de zgomot şi vibraţii;

 

            Principalii indicatori de performanţă pentru protectia mediului:

            a) Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile;

            b) Implementarea sistemului de management de mediu;

            c) Frecvenţa monitorizării emisiilor şi/sau imisiilor în aer;

            d) Frecvenţa monitorizării emisiilor în apă;

            e) Frecvenţa monitorizării solului.

 

            Definitii (conform normelor tehnice de organizare şi desfăşurare a activităţilor de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediuluielaborate în conformitate cu RecomandareaParlamentului şi Consiliului European din 4 aprilie 2001 - Recomandarea 2001/331/CE privind criteriile minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completarile ulterioare).

 

            accident major – producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa obligaţiilor Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericote grave asupra sănătăţii oamenilor şi/sau asupra mediului, în interiorul s-au în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;

 

            avarie/incident – eveniment care nu generează consecinţe majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un accident major;

 

            monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun;

 

            poluare accidentală – orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale factorilor de mediu, produsă prin accident, avarie sau alta cauză asemănătoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijenţe ori calamităţi naturale;

 

            sistem de management de mediu - componentă a sistemului de management general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu;